Hopp til hovedinnhold

2015

1 - 25 av 58

Personvernnemnda opphevet vedtak i sak om søketreff på Google 04.01.2016

Personvernnemnda har opphevet Datatilsynets vedtak i den første Google-saken som nemnda har hatt til behandling.

Datatilsynet ny partner i CCIS 17.12.2015

Som et ledd i styrkingen av forskning og utdanning innen personvern og informasjonssikkerhet i Norge, har Datatilsynet gått inn som ny partner i Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Ny forordning for personvern gir flere rettigheter 16.12.2015

EU-institusjonene kom sent i går kveld til enighet om hva innholdet i EUs nye lovverk for personvern skal inneholde. Det nye regelverket vil ha større rekkevidde enn det gamle.

Departementet må vise behovet for flere kontroller i akuttpsykiatrien 14.12.2015

Datatilsynet mener det må bedre empirisk grunnlag til for å vise at rutinemessige ransakelser i akuttpsykiatrien er nødvendig.

Tilgang til trafikkdata er et alvorlig inngrep i privatlivet 08.12.2015

Datatilsynet anbefaler ikke Finansdepartementet å gå videre med endringen i verdipapirfondloven som kan gi Finanstilsynet hjemmel til å innhente trafikkdata fra teleoperatører.

Forsendelse og salg av legemidler på nett 08.12.2015

Netthandel med legemidler er allerede etablert, men Datatilsynet mener at Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskriftsendringer innebærer utvidelser som burde vært drøftet nærmere når det gjelder personvernkonsekvensene.

Ingen avvik hos Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister 20.11.2015

Datatilsynet er tilfreds med at det ikke ble funnet noen avvik hos skaderegisteret til Finans Norge etter den stedlige kontrollen som ble gjennomført i april i år.

Utredning om fremtidens skole tar ikke opp personvernproblematikk 18.11.2015

Ludvigsenutvalgets utredning tar for seg ulike typer av analyser og målinger av elever, men mangler en konsekvensanalyse når det gjelder personvernet, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

EU bekrefter at standardavtaler kan brukes til man får nytt Safe Harbor 09.11.2015

EU-kommisjonen sier i en pressemelding at EUs standardkontrakter kan erstatte Safe Harbor inntil man har fått en ny avtale mellom EU og USA.

Rapporten om personopplysninger på det digitale annonsemarkedet er klar 03.11.2015

Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser. Som borgere har vi for lite innsyn i hva selskapene gjør med opplysningene, er en av konklusjonene.

Justisdepartementet får varsel om gebyr for video fra Trandum 29.10.2015

Videoen «Trygghet i hverdagen» viste monitorer fra kameraovervåkingen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. På bildene var det mulig å identifisere innsatte på internatet.

Et steg nærmere ny Safe Harbor-beslutning 27.10.2015

EU og USA er i gang med samtaler om en ny Safe Harbor-løsning, melder EU-kommissær Věra Jourová.

Skriver til 110 virksomheter som overfører opplysninger til USA 26.10.2015

Selskaper som har meldt fra til Datatilsynet om at de overfører data under Safe Harbor-beslutningen, vil de nærmeste dagene motta et brev fra oss med informasjon om hva de nå må gjøre.

Ber om Safe Harbor 2.0 16.10.2015

Dersom det ikke kommer en løsning overfor USA etter at Safe Harbor er kjent ugyldig, er de europeiske personvernmyndighetene forberedt på å følge opp med sanksjoner og felles tiltak.

Slik gikk det galt i året som gikk 15.10.2015

Nesten halvparten av avviksmeldingene Datatilsynet mottar gjelder forsendelser på avveier.

Svært problematisk at lovforslag er så uklart 13.10.2015

Forslaget til lov om bruk av helseopplysninger fra kommunal sektor er så lite detaljert at det blir vanskelig for stortingspolitikerne å vite hva de sier ja til.

Datatilsynet dementerer uttalelser vedrørende Teletopia Gruppen AS og Robert Hercz 12.10.2015

Datatilsynet beklager å ha fremsatt uttalelser i mediene i mars 2012 om at selskapet Teletopia Gruppen AS og Robert Hercz hadde foretatt en detaljert og omfattende overvåking av ansatte.

Safe Harbor-beslutningen kjent ugyldig 06.10.2015

Selskaper som overfører personopplysninger fra europeiske land til USA, må fra og med i dag finne nye mekanismer å benytte seg av for å unngå å bryte det felleseuropeiske personvernregelverket.

Harborg og Gravers utredning er godt nytt for personvernet 02.10.2015

Datatilsynet mener utredningen er viktig for arbeidet med personvern framover.

Pris for god informasjonssikkerhet til Skatteetaten 01.10.2015

Fidusprisen 2015 gikk i år til Skatteetaten for deres systematiske og utadrettede arbeid med informasjonssikkerhet.

Norske bedriftsledere rapporterer at ansatte overvåkes 24.09.2015

En undersøkelse gjort av Næringslivets sikkerhetsråd viser at næringslivsledere både kameraovervåker ansatte og overvåker e-posten deres.

Samfunnsnytten veier tungt ved forskning på Internett 21.09.2015

Dersom et nettbasert forskningsprosjekt er svært viktig for samfunnet, kan det å underveis gi god informasjon til forskningsobjektene veie opp for at det er vanskelig å skaffe informert samtykke i forkant.

Nye, sterke filmer om nettvett 17.09.2015

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett, og i sommer fikk prosjektet laget to nye filmer om uønskede hendelser på nett. Vi håper og tror filmene vil berøre alle som ser dem.

Apper for barn samler inn unødvendig mange opplysninger 02.09.2015

Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.

Savner grundigere beskrivelse av sikkerhetslovens endringer 28.08.2015

Departementet burde ha tatt seg tid til en tydeligere analyse av hva som ligger i forslaget til endringer i sikkerhetsloven.
1 - 25 av 58
Til toppen