Hopp til hovedinnhold

Kronikker og innlegg

Kronikker og innlegg av ansatte i Datatilsynet som er publisert i ulike tidsskrift og aviser.

Et styrket politi kan gi bedre personvern 01.11.2013

Et politi som innfrir rimelige forventninger fra samfunnet er en helt nødvendig forutsetning for en velfungerende rettsstat.

Kan digitalisering gi bedre personvern? 09.09.2013

Når flere tjenester flyttes over på nett, skapes nye utfordringer for innbyggerens personvern. Les hele kronikken som stod på trykk fredag 6. september 2013:

Privatlivet må vernes 10.07.2013

Kollektiv terrorfrykt førte til overvåkingsskandalen i USA. Også i Norge har personvernet måtte vike for "terrorbekjempelse", iblant med mangelfull begrunnelse.

Datatilsynet har ikke skylden 29.04.2013

Datatilsynet har støttet forslaget om tilgang på tvers av helseforetak og forslaget om å etablere en ny nasjonal kjernejournal.

GPS-sporing av demente må gi økt livskvalitet 15.01.2013

I sitt høringsbrev åpner Helse- og omsorgsdepartementet for å bruke blant annet GPS-teknologi for å spore personer med demens. Datatilsynet mener teknologien må bidra til å øke brukernes livskvalitet.

Et faksfritt helsevesen 07.12.2012

- Da jeg begynte i Datatilsynet for drøyt to år siden slo det meg raskt at deler av helsesektoren lå langt etter i bruken av elektronisk kommunikasjon, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Skytjenester: Hva er egentlig IKT-Norges agenda? 26.09.2012

Kronikk i digi.no den 26. september 2012

Feil om Google Analytics 11.09.2012

I et innlegg i Computerworld den 31. august hevder Alexander Rustad i Creuna at Datatilsynet tar feil i vurderingen om at bruken av Google Analytics kan være ulovlig. Han etterlyser også at Google involveres i prosessen.

Feil på feil i partsinnlegg fra Bjarne Kvam 02.04.2012

I Lov og Rett nr 1. 2012 retter stipendiat Bjarne Kvam kritikk mot Datatilsynet for en for restriktiv lovtolkning og for å i for stor grad legge vekt på personvernhensyn i saksbehandlingen.

Datatilsynet setter ikke foten ned for bruk av sporingshjelpemidler 22.03.2012

I en NTB-artikkel som sto på trykk i flere norske aviser 19. mars, blir det hevdet at Datatilsynet setter ned foten for bruk av GPS-sporing overfor personer med demens.

Overvåket og trygg med kameraer? 02.03.2012

I en artikkel i Avisa Nordland 24. februar sier representanter for politiet og politikere i Bodø at de ønsker å vurdere bruk av kameraovervåking i sentrum av byen. Hensikten er å komme voldtekt og andre grove voldshandlinger til livs.

Personvern og rusaksjonar i Osloskulen 20.02.2012

Elev- og lærlingombodet i Oslo, Sigve Indregard, tok i eit innlegg i Dagbladet laurdag 4.februar opp viktige innvendingar mot rusaksjonar i Osloskulen.

Logre for Google? 17.02.2012

Nylig besluttet Datatilsynet at Narvik kommune ikke får benytte skytjenesten Google Apps i sin nåværende form, fordi det bryter med norsk lovgivning.

Når det offentlige vet best 09.02.2012

Regjeringen ønsker at våre personopplysninger skal bli gjenstand for systematisk utveksling mellom ulike offentlige organer og tredjeparter. Dette kan langt på vei gi den samme konsekvensen som ett altomfattende, statlig personregister.

Arbeidstakers rettigheter 22.12.2011

Hva skjer når arbeidsgiver iverksetter kontrolltiltak overfor sine ansatte i strid med regelverket? Ny rettspraksis trekker i retning av at det kan lønne seg med et lettvint forhold til lover og regler. Slik kan det ikke være.

Personvern og helse – to motpoler? 09.11.2011

Helsevesenet behandler store mengder sensitive personopplysninger og kjenner dermed til våre sykdommer, personlige problemer og noen ganger våre innerste tanker.

Datatilsynet og antipiratvirksomhet 30.09.2011

Replikk i Dagens Næringsliv 30.09.2011

Forståelse av personvern 05.01.2011

I VG 27.12 påstår Justisministeren igjen at innføring av datalagringsdirektivet i Norsk rett innebærer en styrking av personvernet.

Spurv med kanoner 09.05.2007

Vet du hva du skylder og hvem du har lånt penger av? Noen få lyver om sine lån, eller har mistet oversikten over økonomien sin. Kanskje vil disse kunne få hjelp av et nasjonalt gjeldsregister. Men skal alle registreres for å verne noen få mot seg selv?

Full overvåking av bilister 04.01.2007

Debattinnlegg på trykk i Aftenposten 29.12.06:
Trolig er det bare et tidsspørsmål før alle biler har en innebygget "svart boks". Det blir stadig mindre frihet for alle lovlydige borgere.
Til toppen