Hopp til hovedinnhold

Veiledere for personvernombud

Om personvernombudsordningen 06.01.2012

En kort introduksjon til hva et personvernombud er, hvilke oppgaver ombudet har, hva Datatilsynet tilbyd og hvorfor en virksomhet bør opprette personvernombud og hvordan.

Personvernombudets rolle og oppgaver 05.01.2012

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for de som jobber som personvernombud. Den vil gi en innføring i personvernombudets rolle og arbeidsoppgaver. Veilederen forutsetter at leseren har en viss kjennskap til personopplysningsloven med forskrifter, eventuelt har denne tilgjengelig ved lesingen.
Til toppen