Hopp til hovedinnhold

Personvernlovgivningen

Datatilsynet følger med på etterlevelsen av lovverk som omhandler behandling av personopplysninger. Dette gjelder blant annet personopplysningsloven, politiregisterloven, biobankloven, helseregisterloven, helseforskningsloven, SIS-lovgivningen og valutaregisterloven.

Personvernlovgivningen

Om personvern

Retten til privatlivets fred. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Du har derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer. I en slik sfære skal du fritt kunne handle uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Retten til å bestemme over egne personopplysninger. Begrepet personvern refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. På norsk bærer også begrepet i seg at individer har en rett til innflytelse over bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Denne retten skal vi hegne om eller verne.

Personvern er et begrep med mange nyanser. Det finnes derfor ikke én definisjon på hva personvern er. Retten til privatliv og retten til å bestemme over egne opplysninger er likevel to viktige sider av personvernet, og et godt sted å begynne.

Hva er personvern?

Til toppen