Hopp til hovedinnhold

Historiske nyheter og artikler om DLD

Personopplysningsforskrifta er endra 16.08.2013

Stortinget vedtok endringar i personopplysningsforskrifta 9. august. Den viktigaste endringa gjeld reglane om konsesjon for behandling av personopplysningar i telesektoren.

Datalagringskonsesjonen 15.05.2012

Alle verksemder som er lagringspliktige etter datalagringsdirektivet må søke Datatilsynet om konsesjon for behandlinga av personopplysningar. Det er Post- og teletilsynet som har ansvar for å definere kven som blir lagringspliktige.

Kostnadsmodeller for datalagring på høring 26.03.2012

Samferdselsdepartementet ber om innspill til kostandsmodellene for datalagringsdirektivet. Høringsfristen er 19. april 2012

Datalagringsforskrift på høring 09.02.2012

Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til forskrift om datalagring på høyring.

Datalagringsdirektivet 08.02.2012

Datalagringsdirektivet skulle regulere lagring av data som genereres ved bruk av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Direktivet ble kjent ugyldig av EU-domstolen i 2014, og direktivet slik det ble vedtatt vil derfor ikke tre i kraft.

Konsesjonshøring 27. januar 27.01.2012

Datatilsynet gjennomførte den 27. januar 2012 et høringsmøte om sitt arbeid med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. Her finner du sentrale dokumenter.

Datalagringsdirektivet styrker ikke personvernet 30.03.2011

Høyre og Arbeiderpartiet er blitt enige om hvordan datalagringsdirektivet skal innføres i norsk rett. Datatilsynet finner det nødvendig å minne om at de endringer som foreslås ikke endrer de tunge prinsipielle innvendinger som tidligere er frem.

Argumenter for og imot Datalagringsdirektivet 17.02.2011

Datalagringsdiretivet var på høring i Stortinget våren 2010. Her er en oppsummering av viktige argumenter i debatten.

Nytale i datalagringsgdebatten 13.01.2010

Datatilsynets direktør Georg Apenes kommenterer Datalagringsdirektivet.

Høring om datalagringsdirektivet (DLD) 08.01.2010

Samferdselsdsminister Magnhild Meltveit Kleppa la i dag frem høringsutkastet til implementering av datalagringsdirektivet i norsk lov.
Til toppen