Hopp til hovedinnhold

Høringer om DLD

Høringsbrev og høringsuttalelser om bestemmelser knyttet til innføring av datalagringsdirektivet (DLD).

Kostnadsmodeller for datalagring på høring 26.03.2012

Samferdselsdepartementet ber om innspill til kostandsmodellene for datalagringsdirektivet. Høringsfristen er 19. april 2012

Datalagringsforskrift på høring 09.02.2012

Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til forskrift om datalagring på høyring.

Konsesjonshøring 27. januar 27.01.2012

Datatilsynet gjennomførte den 27. januar 2012 et høringsmøte om sitt arbeid med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. Her finner du sentrale dokumenter.

Høring om datalagringsdirektivet (DLD) 08.01.2010

Samferdselsdsminister Magnhild Meltveit Kleppa la i dag frem høringsutkastet til implementering av datalagringsdirektivet i norsk lov.
Til toppen