Hopp til hovedinnhold

Nye personvernregler fra 2018

Forordningens tekst

Her finner du lovteksten som er vedtatt i EU og publisert i "The Official Journal of the European Union"

Forordningen ble formelt vedtatt i EU-institusjonene den 14. april 2016 og vil tre i kraft 25. mai 2018.

Datatilsynet har fått nytt nyhetsbrev

Vi har tatt i bruk en ny løsning for nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet vil fortsatt inneholde nyheter fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt, men får et oppdatert utseende og mulighet for enklere på- og avmelding.

Alle mottakere av vårt gamle nyhetsbrev må registrere seg på nytt, slik at vi sikrer at de samtykker til de nye vilkårene.

Hva betyr ny lov for personvernombudene?

Ombudets uavhengighet og posisjon i virksomheten styrkes i den nye loven. Mens dagens ordning er frivillig, vil mange virksomheter etter 2018 plikte til å ha personvernombud.

Hvem gjør hva frem mot ny personvernlovgiving?

EUs nye lovgivning for personvern er vedtatt. I 2018 vil det også erstatte dagens norske personvernregelverk. Hvordan jobber EU med implementering av forordningen, og hvordan forbereder vi oss i Norge? Vi gir deg oversikt over hvilket arbeid som pågår.

Nyheter

Til toppen