Hopp til hovedinnhold

Seminarer om nye personvernregler

Sammen med IKT Norge og Bull & co arrangerer vi en serie halvdagsseminarer om nye personvernregler. Det første seminaret, den 13. juni er for helsesektoren, mens vi den 15. juni retter oss mot utdanningssektoren.

Veiledning fra EUs personverngruppe

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, vedtok 4.april veiledninger om flere av de nye personvernreglene. Gruppen har også laget en oversikt over hvilke veiledere de vil utarbeide i 2017.

Forordningens tekst

Her finner du lovteksten som er vedtatt i EU og publisert i "The Official Journal of the European Union"

Forordningen ble formelt vedtatt i EU-institusjonene den 14. april 2016 og vil tre i kraft 25. mai 2018.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om de nye reglene? Send en e-post til Datatilsynets veiledningstjeneste: nyeregler@datatilsynet.no

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev. Da holder vi deg oppdatert på de nye reglene og andre personvernsaker.

Nye regler for kommunikasjonsvern (ePrivacy)

EU-kommisjonen har vedtatt et utkast til en forordning for personvern og elektronisk kommunikasjon (ePrivacy). Regelendringen er nødvendig for å møte kravene i de nye personvernreglene som gjelder fra mai 2018.

Til toppen