Hopp til hovedinnhold

Konsesjoner gitt av Datatilsynet

Eksempler på konsesjoner som gis av Datatilsynet.

22. juli-kommisjonen - konsesjon 01.03.2012

Datatilsynet har gitt 22. juli-kommisjonen konsesjon til å behandle personopplysninger.

Banker og finansinstitusjoner - konsesjon 11.01.2012

Bank og finansinstitusjoner må ha konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger.

Datalagringsdirektivet - konsesjon 15.05.2012

Alle verksemder som er lagringspliktige etter datalagringsdirektivet må søke Datatilsynet om konsesjon for behandlinga av personopplysningar. Det er Post- og teletilsynet som har ansvar for å definere kven som blir lagringspliktige.

Dopingkontroll ved treningssentre - konsesjon 15.06.2011

Bruk av dopingmidler er ulovlig, og treningssentre kan gjennomføre dopingkontroller for å avdekke om medlemmene bruker midlene.

Forsikringskonsesjon 12.01.2012

Forsikringsselskaper og pensjonstilbydere behandler personopplysninger og må ha konsesjon fra Datatilsynet.

Helautomatiske bomstasjoner - konsesjon 25.08.2006

Bompengeselskap som drifter helautomatiske bomstasjoner må ha konsesjon for å behandle personopplysninger.

Kredittopplysing - konsesjon 11.01.2012

Her finner du Datatilsynets konsesjon for byrå som driv kredittopplysing.

Krisesentre - konsesjon og retningslinjer 28.12.2011

Retningslinjene omfatter blant annet lagring, tilgang, utlevering, sikring og sletting av opplysninger.

Nasjonalbiblioteket - konsesjon 27.10.2010

Nasjonalbiblioteket har fått konsesjon som gir anledning til å høste inn filer som er allment tilgjengelige. De må samtidig respektere ønsker fra domeneinnehavere om at deres materiale ikke skal samles inn.

Pensjonskasser - konsesjon 11.10.2013

Konsesjonen gjelder formålet for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring.

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) - konsesjon 11.10.2013

Forsikringsbransjen har konsesjon for register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon.

Sentralt skaderegister (FOSS) - konsesjon 11.10.2013

Forsikringsbransjen har konsesjon for å behandle personopplysninger i Sentralt skaderegister (FOSS).

Teletjenester - konsesjon 24.05.2005

Konsesjonen regulerer behandling av personopplysninger til kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering og gjennomføring av tjenester i forbindelse med abonnentens bruk av telenett, inklusive samtrafikkavregning.
Til toppen