Hopp til hovedinnhold

Konsesjoner for kreditt, finans og forsikring

Konsesjoner som Datatilsynet har gitt for behandling av personopplysninger til bransjer innen kreditt, finans og forsikring.

Banker og finansinstitusjoner - konsesjon 11.01.2012

Bank og finansinstitusjoner må ha konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger.

Forsikringskonsesjon 12.01.2012

Forsikringsselskaper og pensjonstilbydere behandler personopplysninger og må ha konsesjon fra Datatilsynet.

Kredittopplysing - konsesjon 11.01.2012

Her finner du Datatilsynets konsesjon for byrå som driv kredittopplysing.

Pensjonskasser - konsesjon 11.10.2013

Konsesjonen gjelder formålet for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring.

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) - konsesjon 11.10.2013

Forsikringsbransjen har konsesjon for register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon.

Sentralt skaderegister (FOSS) - konsesjon 11.10.2013

Forsikringsbransjen har konsesjon for å behandle personopplysninger i Sentralt skaderegister (FOSS).
Til toppen