Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser * Ugyldige felter er fylt ut, mail sendes ikke.
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Lover og forskrifter med bestemmelser om personvern

Datatilsynet følger med på etterlevelsen av de lovene og forskriftene som er listet opp her.

Personopplysningsloven

Forskrifter

Tolkningsuttalelser og kommentarer

Politiregisterloven

Pasientjournalloven med forskrifter

For Datatilsynet særlig viktige bestemmelser i loven: 

Biobankloven

Helsepersonelloven

Helseforskningsloven

Helseregisterloven med forskrifter

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) med forskrifter

SIS-loven regulerer behandlingen i Norge av opplysninger innenfor Schengen informasjonssystem (SIS), og skal bidra til å ivareta hensynet til personvern:

Pasient- og brukerrettighetsloven

Særlig viktige bestemmelser for Datatilsynet: 

Valutaregisterloven

Til toppen