Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Forarbeider til det sentrale personvernregelverket

Forarbeider til det sentrale personvernregelverket.

Personopplysningsloven

Helseregisterloven

  • Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • Innst.O.nr.62 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • Besl.O.nr.79 (2000-2001) Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • NOU 1993:22 Pseudonyme helseregistre. Et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern.
  • NOU 1997:26 Tilgang til helseregistre.

  •  

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)

  • Ot prp nr 56 (1998-99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet
  • Innst.O.nr.89 (1998-1999) Innstilling fra justiskomiteen om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.
  • Besl.O.nr.83 (1998-1999) Lov om Schengen informasjonssystem (SIS).
Til toppen