Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser * Ugyldige felter er fylt ut, mail sendes ikke.
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Forarbeider til det sentrale personvernregelverket

Forarbeider til det sentrale personvernregelverket.

Personopplysningsloven

Helseregisterloven

  • Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • Innst.O.nr.62 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • Besl.O.nr.79 (2000-2001) Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
  • NOU 1993:22 Pseudonyme helseregistre. Et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern.
  • NOU 1997:26 Tilgang til helseregistre.

  •  

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)

  • Ot prp nr 56 (1998-99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet
  • Innst.O.nr.89 (1998-1999) Innstilling fra justiskomiteen om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.
  • Besl.O.nr.83 (1998-1999) Lov om Schengen informasjonssystem (SIS).
Til toppen