Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter og vedtak

1 - 25 av 92
Forrige Forrige 1 2 3 4 Neste Neste 

Pålegger sletting av DNA-referanseprofiler 08.07.2016

Etter et tilsyn med politiets DNA-register har Datatilsynet kommet med pålegg overfor Kripos om at de skal sørge for at gamle referanseprofiler lagret hos Folkehelseinstituttet blir slettet senest innen utgangen av januar 2017.

Kontroller hos flere kommuner dokumenterer fortsatte utfordringer 04.05.2016

Endelige kontrollrapporter fra tilsyn hos seks nye kommuner dokumenterer fortsatte personvernutfordringer i kommunesektoren.

Ingen avvik hos Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister 20.11.2015

Datatilsynet er tilfreds med at det ikke ble funnet noen avvik hos skaderegisteret til Finans Norge etter den stedlige kontrollen som ble gjennomført i april i år.

Justisdepartementet får varsel om gebyr for video fra Trandum 29.10.2015

Videoen «Trygghet i hverdagen» viste monitorer fra kameraovervåkingen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. På bildene var det mulig å identifisere innsatte på internatet.

Kontroll hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 29.09.2015

Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i juni i år. Datatilsynet er fornøyd med oppfølgingen og har nå lukket saken.

Kontroll hos Horten og Steinkjer kommune 16.09.2015

Datatilsynet er fornøyd med at Horten og Steinkjer kommune rydder opp i rutinene for internkontroll og informasjonssikkerhet etter kontroll.

Kontroll hos Våler kommune 14.08.2015

Våler kommune må blant annet inngå databehandleravtaler etter at Datatilsynet var på kontroll.

Kontroll hos Østfold fylkeskommune 12.08.2015

Østfold fylkeskommune må sørge for bedre rutiner for innsyn og informasjon når de behandler personopplysninger.

Kontroll av håndtering av e-postkontoer og hjemmeområder 06.08.2015

En kontroll hos Statoil ASA, Skatteetaten og UiB i år viste svært få avvik hos disse bedriftene

Kontroll hos Kongsvinger kommune 03.07.2015

I hovedsak god oversikt og få avvik fra lovens krav til internkontroll og informasjonssikkerhet i Kongsvinger.

Kontroll av kameraovervåking på Mona Lisa Huset 02.07.2015

Restauranthuset har skjulte og ulovlig oppsatte kameraer som overvåker gjester og ansatte. Datatilsynet ser alvorlig på saken, og gir et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner.

Kameraovervåking i Ankerskogen svømmehall 15.06.2015

Lovlig lagringstid for kameraopptak i svømmehaller utvides fra 24 timer til fire døgn.

Kontroll hos treningssentre 08.06.2015

Datatilsynet konkluderer etter en kontroll hos Energy Fitness Club, Move treningssenter og Treningssenter Mariero med at ubemannede treningssentre ikke uten videre kan bruke kameraovervåkning inne i senterets lokaler.

Kontroll hos Vardø, Eigersund og Flekkefjord kommune 01.06.2015

Datatilsynet reagerer kraftig på manglende internkontroll og informasjonssikkerhet i kommune-Norge, og har ilagt overtredelsesgebyrer til de tre kontrollerte kommunene.

Kontroll hos Justis- og beredskapsdepartementet 27.05.2015

Justisdepartementets oppfølging av personopplysningsloven er mangelfull, er konklusjonen etter tilsyn.

Kontroll hos Hovedredningssentralen Nord-Norge 26.05.2015

Datatilsynet fant klare mangler i HRS Nord-Norges behandling av personopplysninger.

Kontroll hos Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAVs tiltaksarrangører 22.05.2015

Datatilsynet mener NAV er behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med flere typer arbeidsrettede tiltak, etter en kontroll hos Arbeids- og velferdsdirektoratet og tiltaksarrangører i fjor.

Kontroll hos Hurtigruten ASA 23.04.2015

Datatilsynet kom med en rekke pålegg til Hurtigruten etter en kontroll i januar 2015.

Kontroll hos Troms fylkeskommune 17.04.2015

Datatilsynet gjennomførte i januar 2015 en kontroll hos Troms fylkeskommune.

Kontroll av velferdsteknologi i kommunene 08.04.2015

Kommunene tar i bruk velferdsteknologiske løsninger som GPS-sporing og smarte pilledispensere uten gode nok avtaler med leverandørene, viste en kontroll hos tre kommuner, samt leverandører av disse løsningene.

Kontroll hos Ving Norge AS 07.04.2015

En kontroll hos Ving i februar 2015 viste at de har en god del rutiner for behandling av personopplysninger på plass. Det er allikevel et behov for å forbedre rutinene hos bedriften.

Kontroll hos Helsereiser AS 19.03.2015

Datatilsynet var på kontroll hos Helsereiser AS i februar for å kontrollere at bedrifta handsamer personopplysningar om kundane sine i tråd med krava som vert stilt i personopplysningslova.

Kontroll hos TUI Norway Holding AS 13.03.2015

I januar 2015 gjennomførte vi en kontroll hos reisearrangøren. Temaet for kontrollen var å se på behandlingen av personopplysninger om kunder var i tråd med personopplysningsloven.

Kontroll hos Sortland, Øksnes og Hadsel kommunar 10.03.2015

Hausten 2014 var Datatilsynet på kontroll hos tre kommunar i Nordland. Tema for kontrollen var informasjonssikkerheit og internkontroll når ein handsamar personopplysningar.

Bilprodusenter henter inn personopplysninger 03.03.2015

Når bilen leveres på verksted, laster bilverksteder og -produsenter ned informasjon om hvordan bilen blir brukt.
1 - 25 av 92
Forrige Forrige 1 2 3 4 Neste Neste 
Til toppen