Hopp til hovedinnhold

2014

Kontroll hos Sortland, Øksnes og Hadsel kommunar 10.03.2015

Hausten 2014 var Datatilsynet på kontroll hos tre kommunar i Nordland. Tema for kontrollen var informasjonssikkerheit og internkontroll når ein handsamar personopplysningar.

Bilprodusenter henter inn personopplysninger 03.03.2015

Når bilen leveres på verksted, laster bilverksteder og -produsenter ned informasjon om hvordan bilen blir brukt.

Kontroll hos Den katolske kirke 28.10.2014

Oslo katolske bispedømme har mye å rydde opp i når det gjelder behandling av medlemmenes personopplysninger.

Kontroll hos Salangen Nyheter AS 16.10.2014

Virksomheten ryddet opp i avviket ved å lage rutiner for e-postsystemet.

Har registrert journalisters personopplysninger ulovlig 19.09.2014

Etterretningsbataljonen Nord-Norge er ilagt et gebyr på 75.000 kroner for å ha registrert ni norske journalisters personopplysninger.

Kontroll hos Sekretariatet for konfliktrådene 12.09.2014

I mars 2014 var vi hos Sekretariatet for konfliktrådene for å se på deres behandling av personopplysninger. Vi så spesielt på om de følger relgeverkets krav til internkontroll og informasjonssikkerhet.

Kontroll hos Statens sivilrettsforvaltning 12.09.2014

I mars 2014 var Datatilsynet på kontroll hos Statens sivilrettsforvaltning. Vi så på hvordan personopplysninger håndteres, og om virksomheten følger kravene til internkontroll og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven.

Kontroll hos Kontoret for voldsoffererstatning 12.09.2014

I mai 2014 var vi på kontroll hos Kontoret for voldsoffererstatning. Formålet med kontrollen var å se på hvordan de håndterer personopplysninger og spesielt om de oppfyller kravene til internkontroll i personopplysningsloven.

Kontroll med varsling av kameraovervåking 12.09.2014

Datatilsynet gjennomførte i juli 2014 en uvarslet kontroll på Alna senter i Oslo.

Fann manglande internkontroll i Sogn og Fjordane 09.09.2014

Vestlandskommunane fekk pålegg om å betre manglar i handsaminga av personopplysningar.

Kontroll av skoler og barnehager i 2013 og 2014 09.09.2014

Datatilsynet har gjennomført kontroller i opplæringssektoren mange steder i landet.

75 000 kr i gebyr til Pixima AS 28.08.2014

Pixima løser pumpestikksaker, det vil si at noen fyller bensin uten å betale for seg. Virksomheten har nå fått gebyr blant annet fordi de har brukt personopplysninger til andre formål enn avtalt med oppdragsgiverne.

Helseopplysninger på avveier 09.01.2014

GE Healthcare Systems har hentet ut helseopplysninger fra flere virksomheter uten at dette var autorisert. Personvernnemnda har avgjort at virksomhetene har informasjonsplikt overfor de berørte pasientene.
Til toppen