Hopp til hovedinnhold

Viktige vedtak og rapporter

Skan-kontroll si analyse- og varslingsteneste er ulovleg 05.09.2013

Delar av AS Skan-kontroll si verksemd bryt med personopplysningslova, avgjorde Datatilsynet i 2013. Seinare gjorde Personvernnemnda om på enkelte punkt i avgjerda.

Aksepterer bruk av Google Analytics 28.02.2013

Datatilsynet har konkludert med at Skatteetaten og Lånekassen i tilstrekkelig grad vet hvordan Google håndterer IP-adresser i analyseverktøyet Google analytics. Opplysningene anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Mener at bruk av Google Analytics er lovstridig (foreløpig rapport) 21.08.2012

Skatteetatens og Lånekassens bruk av analyseverktøyet Google Analytics er i strid med personvernlovgivningen. Etatene har ikke kontroll på hvordan Google bruker opplysninger om de som besøker deres nettsider.

Google betaler gebyr for Google Street View 10.08.2012

Datatilsynet illegger Google et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for brudd på personopplysningsloven. Google må også slette payload-data innsamlet av deres Street View-biler i Norge.

Ulovlig bruk av GPS til kontroll av arbeidstakere 23.09.2011

Personvernnemnda støtter Datatilsynet i at Avfallservice AS sin bruk av GPS-systemet i kontroll av arbeidstakerne, er ulovlig.

Bruk av Google Apps i Narvik kommune 08.07.2011

Datatilsynet ber Narvik kommune om å redegjøre for bruken av Google Apps for håndtering av personopplysninger om innbyggere, ansatte, samarbeidspartnere og folkevalgte i kommunen.

Videokonferanseutstyr er ikke ulovlig overvåking 15.06.2011

Personvernnemnda er i en klagesak enig med Datatilsynet i at bruk av videokonferanseutstyr kan brukes for å optimalisere drift og sikkerhet.

Gebyr for skjult overvåking til United bakeries 23.02.2011

Datatilsynet har pålagt United Bakeries å betale et overtredelsesgebyr på 40 000,- etter å ha drevet skjult overvåking av sine ansatte.

Kontroll hos Ruter 10.12.2009

- Ruter krever lagret langt flere opplysninger enn de har saklig behov for, mener Datatilsynet, og krever opprydning i selskapets lagring av detaljer om kundenes reiser.

Kontrollar av bomselskap 10.08.2009

Datatilsynet har i løpet av våren 2009 kontrollert behandling av personopplysingar hjå to bomselskap. Kontrollane synte at kundane får for dårleg informasjon om handtering av personopplysingar, og at sletterutinane er mangelfulle.

Dopingkontrollar ved Skullerud sportssenter 20.09.2006

Skullerud sportssenter ønskte å delta i eit antidopingprogram som inkluderte dopingkontrollar av medlemene til senteret. Datatilsynet godtok ikkje testordninga. Personvernnemnda omgjorde vedtaket.

Til toppen