Hopp til hovedinnhold
Opplysninger om enkeltpersoner som blir registrert som del av et forskningsprosjekt, må behandles i tråd med personopplysningsloven. Hvis det er helseopplysninger som brukes, er det helseregisterloven som gjelder.

Oppdatert veileder om unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Del I av veilederen om melde- og konsesjonsplikt er oppdatert. Denne er beregnet på alle personvernombud, forskere og forskningsstøtteavdelinger som skal vurdere om unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27 kommer til anvendelse.

Forsker eller student?

Skal du i gang med et forskningsprosjekt der du ønsker å bruke helseopplysninger eller andre personopplysninger? Det stilles en rekke krav til slik bruk. I mange tilfeller er det best å først kontakte personvernombudet ved din institusjon for å få oversikt.

Nyheter innen forskning og helse

NSD (Norsk senter for forskningsdata)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernombud for om lag 150 utdannings- og forskningsinstitusjonar.

Til toppen