Hopp til hovedinnhold
De som håndterer barn og unges personopplysninger må kjenne til reglene for dette, men barn og unge må også selv lære å ta vare på egne og andres personopplysninger.

Personvernutfordringer i skole og barnehage

Det er store utfordringer ved bruk og lagring av opplysninger om barn og unge i både barnehager og skoler. Datatilsynet har skrevet en rapport om dette og kommet med innspill til løsninger.

Hva er personvern?

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker.

Sjekk også ut dubestemmer.no - en nettressurs der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett.

Spørsmål og svar

  • Alle spørsmål og svar om skole, barn og unge

I beste mening...

Med denne veilederen ønsker vi å gjøre deg tryggere i hvordan du skal håndtere bilder av barn på nett – både visuelt og sikkerhetsmessig. Og fordi om det er lov, trenger det ikke alltid være riktig...

Relaterte nyheter

Personvern i skolen

Hvordan skal personvernet ivaretas i skolen? Personvernskolen.no er laget i regi av Universitetet i Oslo, og gir deg svar på spørsmål om digitale læringsmidler, kommunikasjon via skole og hjem, bilder, kameraovervåking og mye mer.

Oppbevaring av opplysninger i skolen

Skolenes rutiner for oppbevaring av personsensitiv dokumentasjon er for svak. Det slås fast i en rapport fra Kommunenes organisasjon (KS). I rapporten gir KS også veiledning om hva ledelsen på grunnskoler og videregående skoler kan gjøre.

Sjekkliste

Vi har laget en liten sjekkliste over hva du kan tenke på når det gjelder å dele bilder av barn.

- Type bilde: Vis respekt og ikke del åpent for eksempel bilder av nakne barn eller barn i veldig private situasjoner.
- Mengde: Vær litt sparsom.
- Kanalbruk: Del med færrest mulig. Bruk personverninnstillinger i sosiale medier eller lag lukkede grupper.
- Bildetilpasninger: Bruk ulike filter eller lav oppløsning.
- Spør før du deler: Spør alltid barnet før du deler bildet med andre. Respekter svaret.
- Vårrengjøring: Ta en gjennomgang av bildearkivene du har publisert på ulike sosiale medier innimellom. Kan noe slettes? Alt må ikke ligge åpent for alltid.

Les mer om bilder av barn på nett

Kontroll av elevar

Born og unge fortener like mykje respekt for sitt privatliv på sin ”arbeidsplass” som det vaksne arbeidstakarar gjer. Når skulen bruker kontrolltiltak, må dette gjerast i tråd med reglane.

Til toppen