Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Publisering av bilder

Når du skal dele bilder eller film på nett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven. I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene.

Hvis det oppstår en konflikt, er det den som har publisert bildene eller filmen som må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig er gitt.

Portrettbilder

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. Skal du publisere slike bilder på nett, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår (åndsverkloven 45 c). Dersom det gjelder bilder av barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, må foresatte eller verger eventuelt gi samtykke på disse sine vegne.

Klassebilder er også definert som portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet. Hvis en skole ønsker å publisere klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom elevene er under 15 år.

Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen. Publiserer du familiebilder eller festbilder av omgangskretsen må du derfor ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder selvsagt uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder også om bildene deles i lukkede grupper slik som Facebook-grupper med flere medlemmer.

Situasjonsbilder

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.

Når det gjelder bilder av krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der man ser ventende på et legekontor eller peroner i et badeanlegg eller på en strand, bør disse normalt ikke publiseres på Internett uten samtykke.


Det kan av og til være vanskelig å avgjøre hva som er et situasjonsbilde og ikke portrettbilde, og om situasjonen kan være krenkende for noen. Som hovedregel bør man derfor be om samtykke dersom bilder eller filmen skal offentliggjøres.

Husk også at dersom det gjelder bilder eller film av kriminelle handlinger (for eksempel noen som stjeler), er ikke det god nok grunn til å publisere det på nett. Bildene eller opptakene må da overleveres til politiet. Ved å publisere dette på nett slik at gjerningspersonen identifiseres, kan du havne i straffansvar selv.


Spesielt om barn og unge

Når det gjelder barn og unge er det de foresatte som tar avgjørelsen - selv om publiseringen gjelder barnet. Det er derfor svært viktig at de voksne viser ekstra stor varsomhet ved publisering av bilder av barn. 

Når skoler, barnehager, organisasjoner eller lignende ønsker å legge bilder på nett, må de foresatte gis anledning til å reflektere over om de virkelig ønsker at bilder og andre personopplysninger om eget barn skal være tilgjengelig over nettet. Vi har laget en veileder om bilder av barn på nett der du kan lese mer om dette, samt finne konkrete råd og tips. Veilederen egner seg godt som både informasjons- og diskusjonsgrunnlag for skoler, barnehager eller andre aktører som ønsker å publisere bilder av barn.

En publisering på skolens hjemmesider eller andre nettsider må omtales spesielt i et samtykkeskjema som de foresatte får på skolen. Det er essensielt at de foresatte gis god nok informasjon før de blir bedt om å gi samtykke til fotografering og eventuell publisering - med eller uten fullt navn - på nett. I den forbindelse bør det også informeres om at de foresatte til enhver tid har anledning til trekke dette samtykket tilbake. Vi har laget noen forslag til hva en slik samtykkeerklæring bør inneholde.

Sjekkliste

Vi har laget en liten sjekkliste over hva du kan tenke på når det gjelder å dele bilder av andre, og da særlig barn:

- Type bilde: Hvordan er egentlig bildet? Vis respekt og ikke del åpent for eksempel bilder av nakne barn eller barn i veldig private situasjoner.
- Mengde: Det er stor forskjell på å publisere noen få bilder og det å publisere masse, eller å publisere film. Vær litt sparsom.
- Kanalbruk: Del med færrest mulig. Dersom du egentlig bare vil dele med familien, bør du gjøre nettopp det. Bruk personverninnstillinger i sosiale medier eller lag lukkede grupper.
- Bildetilpasninger: Bruk ulike filter eller lav oppløsning.
- Spør før du deler: Spør alltid før du deler bilder av andre. Også når det gjelder egne barn. Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter alltid svaret.
- Vårrengjøring: Ta en gjennomgang av bildearkivene du har publisert på ulike sosiale medier innimellom. Kan noe av det gamle slettes? Alt må ikke ligge åpent for alltid.

Til toppen