Hopp til hovedinnhold

Kameraovervåking - hva er lov?

Hvem kan se opptakene, og hva kan de brukes til?

I utgangspunktet kan opptakene bare utleveres til politiet, men dersom du er filmet, har du innsynsrett. Du må være forsiktig med å publisere opptakene på nett.

Utlevering

Opptak kan bare utleveres til politiet for etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, med mindre en lovbestemt taushetsplikt er til hinder for det. Ut over dette kan ikke opptak leveres ut eller vises til utenforstående uten at de som er med på opptaket samtykker.

Innsyn

Personer har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om dem. Det gjelder også for overvåkingsopptak, men retten til innsyn gjelder bare for de delene av opptakene hvor vedkommende selv er avbildet. Det skal mye til for å nekte innsyn.

Rett til innsyn betyr ikke at man har rett på en kopi av opptaket, men man må kunne få se opptaket. Dersom andres personvern eller sikkerhetsgrunner ikke er til hinder, kan den det gjelder få kopi av det aktuelle opptaket.

Les mer om retten til innsyn.

Publisering

Det er ikke tillatt å dele opptak med andre eller publisere opptak på internett uten samtykke fra alle som kan identifiseres. Brudd på dette vil kunne føre til bøter.


Eksempler på ulovlig publisering

Høsten 2014 behandlet Datatilsynet en sak der det var publisert kameraovervåkingsopptak på YouTube av en beruset mann. Virksomheten måtte stå til ansvar for å ha brutt personopplysningsloven §39 med denne publiseringen, og fikk et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner.
Last ned vedtaket om overtredelsesgebyr (pdf, nytt vindu)

I en annen sak hadde en butikkeier publisert kameraopptak på Facebook av en person som tilsynelatende stjal fra butikken. Men, det at virksomheten er utsatt for en ulovlig handling, gjør ikke at de ansvarlige i virksomheten selv kan bryte regelverket. Utlevering av slike opptak er ikke tillatt - selv om man måtte føle at man har en god grunn. Butikkeieren fikk et gebyr på 25 000 kroner.

Til toppen