Hopp til hovudinnhald

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser * Ugyldige felter er fylt ut, mail sendes ikke.
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare
Lukk

Melding om behandling av personopplysningar

Når ei verksemd skal registrere eller behandle personopplysningar på annan måte, skal dette meldast til Datatilsynet før behandlinga starter.

Meldinga er meint som ei orientering til Datatilsynet. Meldinga er vanlegvis gyldig i tre år. Dersom personopplysingane framleis blir behandla etter tre år, må du sende ny melding.

Dersom det skal behandlast sensitive personopplysningar vil verksemda derimot ofte måtte søke om konsesjon. Vi ber deg sjekke om du kan melde frå eller om du treng konsesjon før du sender melding til oss. Her kan du lese meir om melding og konsesjon.

Eg vil registrere ei melding

Hjelp til utfylling av meldeskjemaet

Kvittering

Når du har sendt meldinga til Datatilsynet, får du ei kvittering på at vi har tatt imot meldinga. Kvitteringa er din dokumentasjon på at du har oppfylt meldeplikta, men det er ikkje ei godkjenning. Du har sjølv plikt til å gjere deg kjent med dei krava som gjeld for den behandlinga du skal gjere.

Meldeskjema på papir

Du kan alternativt fylle ut og sende oss meldinga per e-post, faks eller brev:

Merk!  Dersom verksemda har eit eige personvernombod skal meldinga leverast til ombodet. Det er laga eigne malar for meldingar som skal til personvernombodet.

Til toppen