Hopp til hovedinnhold

Skjema og maler

Klagemaler, brevmaler og skjemaer.

Slik ber du om innsyn i behandling av personopplysninger 10.10.2014

Virksomheter som behandler personopplysninger, har plikt til å gi informasjon om dette, både på eget initiativ og når du ber om det.

Slik ber du om innsyn i din personalmappe 20.11.2013

Du har som regel krav på å få innsyn i alle opplysninger som er lagret om deg i din personalmappe, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke.

Søknadsskjema og endringsskjema for personvernombud 20.11.2013

Her finner du søknadsskjema for opprettelse av nytt personvernombud, og skjema for endring av personvernombud.

Kredittsperre - brevmal 18.01.2013

Hvis du har sperret deg mot kredittvurderinger, kan ikke et selskap hente ut kredittopplysninger om deg.

Slik klager du på kredittvurdering 31.10.2012

Du kan ta det opp med virksomheten som har bedt om kredittvurdering av deg dersom du ikke forstår hvorfor eller er uenig i at vurderingen er gjort.

Databehandleravtale - mal 05.06.2012

Denne veilederen med tilhørende maler skisserer hovedmomentene i databehandleravtaler etter personopplysningsloven.

Konsesjon - skjema for søknad om konsesjon 22.12.2011

Ved å søke Datatilsynet om konsesjon, kan en virksomhet få forhåndsgodkjent sin behandling av personopplysninger.
Til toppen